Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

trenfrdeitknru

LEO YURTDIŞI EĞİTİM & EKOAVIATION


Amerika’da Uçuş Eğitimi

Batılı Dünya Sivil Havacılığı ve Türkiye’nin Durumu

Batılı dünya havacılığında bir ülkenin havacılığının gelişmişliğini o ülkenin pervaneli uçak sayısı gösterir derler. Örneğin, Alaska’daki Anchorage Uluslararası Hava Alanı dünyanın en fazla pervaneli uçak sayısına sahip olan hava alanlarından biridir. Dünyanın en uzak köşelerinden biri olan bu hava alanı ABD havacılığının ne denli gelişmiş olduğunun kanıtıdır. Bir diğer örnek de o ülke üzerinde uçtuğunuzda ne sıklık ile küçüklü büyüklü hava alanları ile karşılaştığınızdır. Keza ülkemizde sivil havacılığın halen gelişmiş ülkelerden geride olduğunun en basit göstergesi bahsettiğim pervaneli uçak ve hava meydanı sayısındaki azlıktır. Bunun altında yatan maddi ve yönetimsel birçok neden olsa da nedenlerden ziyade sonuca yönelik çalışmalar ile batılı dünya havacılığı standartlarının yakalanabileceği aşikârdır. Yakıtın, uçağın, insan gücünün pahalı olması gibi problemler ile batı da zamanında karşılaşmış ve zamanla mükemmele yakın planlamalar doğrultusunda bu problemleri aşarak bu günkü yerlerine ulaşmışlardır. FAA ve EASA gibi sivil Havacılık kuruluşlarının temelinde elastikiyet ve havacılık kanunlarından ödün vermemek yatmaktadır.

Yurtdışında Havacılık Eğitimi ve Türkiye’nin Durumunun Karşılaştırılması

Yukarıda bahsettiğim iki eksik bile Türk Havacılık eğitiminin önünde duran iki büyük problem oluşturmaktadır. Pervaneli uçağınız ve bu uçaklar ile inebileceğiniz ve eğitim verebileceğiniz yeterli hava meydanı yok ise tam bir Havacılık eğitimi veremiyorsunuz demektir. Amerika’da Pilot eğitimi boyunca sadece Florida eyaletinde öğrencileri 20’nin üzerinde değişik hava meydanına göndermenin vermiş olduğu tecrübe para ile ölçülmez boyuttadır.

Bunun yanında Türkiye’nin en yakın kuruluş olan EASA’nın getirmiş olduğu kuralları tam tamına takip etse de EASA üyeliğine bir türlü Kabul edilmemesinin altında bence yine Havacılık eğitimlerinde takip ettiği yanlış yol yatmaktadır. Bir kaç örnek vermek gerekirse EASA standartlarınca PPL yani özel pilot ehliyeti alabilmeniz için uçmanız gereken saat 45 iken Türkiye’de yaklaşık her uçuş okulunun her öğrenciye tam 45 saatte PPL’ini vermesi EASA otoritelerinde soru işareti yaratmaktadır. Bu ya yanlış gidilen bir yolu ya da Türkiye’de herkesin ama herkesin aynı seviyede kabiliyeti olduğunu gösterir ki böyle bir şey imkânsızdır. Bir diğer örnek ise ICAO Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü tarafından şart koşulan Havacılık İngilizcesi Testinden Türkiye’de bu sınava giren adayların tamamına yakınının 6 üzerinden 6 alması Avrupa’da kafaları karıştırmaktadır.

Eğitim kurumlarına bakacak olursak, Türkiye’deki havacılık eğitim kurumlarının yakıt ve benzeri girdilerin fiyatlarının yüksek olmasını bahane göstererek öğrenci adaylarından pilot eğitimi için 60000 Euro ve üzeri fiyatlar talep etmesi Havacılık gönüllüsü gençleri havacılıktan daha yolun başında soğutmakta ya da İngilizcesi yeterli olanları Amerika’daki uçuş okullarına kanalize etmektedir. Yüksek fiyatlar talep eden bu okulların ayrıca uçak azlığı ve hava koşulları gibi nedenler ile eğitim müfredatını aylarca hatta yıllarca uzatması öğrenci adaylarını tabiri caiz ise çileden çıkarmakta ve şevklerini kırmaktadır.

Eğitim kurumlarının yanında eğitilen nitelikli insan sayısının azlığı da Türk havacılığının önündeki engellerden biridir. Pilot adayının temel özelliklerini sayacak olursak fiziken sağlam, genç, İngilizcesi olan, istekli ve Türkiye’deki okulların ücret taleplerine yetebilecek seviyede varlıklı sıfatları ön plana çıkmaktadır. Malumunuz bu özelliklerin tamamını bünyesinde barındıran genç sayısı ülkemizde azdır. Özellikle İngilizce bilgi seviyesinin azlığı genç pilot adaylarının en büyük problemidir.

Yukarıda bahsettiğim tüm bu gereksinimleri yerine getirip pilot olmak için kolları sıvayan arkadaşları bekleyen diğer bir problem de hava yolu şirketlerinin seçim aşamasında Type Rating gibi ekstra lisanları istemesidir. Ya da bu lisansları kendi bünyelerinde vereceklerini vaat edip 30-40 bin Euro seviyelerinde ücret talep edip karşılığında iş garantisi bile vermemeleridir. Bunu talep etmeyen ender kuruluşlardan biri THY’dir. Bu durumda pilot adayı arkadaşların aklında bu kadar eğitim uğraş ve pahalı ödemelerden sonra ya THY kapısından içeri alınmazsam sorusu doğmaktadır.Amerika’da Uçuş Eğitimi

ABD, dünyada sivil havacılığın durumu başlığı altında açıkladığım gibi dersine yıllardır iyi çalışan ve havacılıkta dünya lideri olma özelliklerini barındıran, bence Avrupa havacılığının da önünde olan bir ülkedir. 2008 yılında Belçika’da sivil Havacılık eğitimime başladığımda Avrupa’da sivil havacılığın ne kadar ilerde olduğunu bizzat yaşamıştım. Lakin 2010’lu yıllarda Boeing firmasında görevli iken ABD hava sahasında uçma imkanı bulmuştum ve ABD havacılığının elastikiyet, pratiklik gibi kavramları günlük havacılık yaşantısı içine soktuğunu bu nedenle ABD havacılığının ne denli ileri gittiğini gözlemlemiştim.

ABD’de uçuş eğitimini diğer ülke eğitimlerinden ayıran başlıca farklar sırası ile;

•    Eğitim kalitesi ve kurallardan taviz verilmemesi
•    Eğitimin Avrupa ve özellikle Türkiye ile karşılaştırılamayacak oranda ucuz olması
•    En kısa sürede eğitimin tamamlanması. Ticari pilot eğitimi yaklaşık 6 ay
•    Çoğu Ortadoğu ülkesinde ve Asya ülkelerinde geçerli FAA lisansının verilmesi
•    İngilizcenin tüm eğitim boyunca kullanılarak dil probleminin çözülmesi
•    EASA bağlısı okullardan daha fazla uçuş saatinin daha ucuza tamamlanması. Yaklaşık 315 saat.
•    Türkiye ve Avrupa’nın aksine tamamına yakın hava alanlarının eğitim uçaklarına açık olması ve buralara yapılan uçuşla kazanılan büyük tecrübe
•    Uluslararası uçuş tecrübesinin daha öğrenci iken kazanılması
Bu nedenlerden dolayı son yıllarda özellikle İngilizce bilgisi orta ve üzeri olan pilot adayı geniler ABD’de uçuş eğitimini seçmektedir.
Amerika’da uçuş eğitimi almanın şartları Avrupa ve Türkiye’deki şartlar ile yakındır. Bunlar;
•    Medical Class 3 dediğimiz ABD menşeili bir Havacılık Hekiminden alınan sağlık raporu
•    En az 16 yaşında olmak. (Eğitim sonucunda lisans alabilmek için en az 17 yaşında olmak)
•    En az lise ve dengi okul bitirmiş olmak
•    İngilizce seviyesi orta ve üstünde olmaktır.
Pilotluk Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Pilotluk kuşkusuz dünyanın en prestijli, saygın, kazancı yüksek ve heyecanlı mesleklerinden biridir. Kısa sürede ve asgari maddi olanaklar ile bu mesleğe ulaşmak en çok sorulan sorulardan biridir. Bunun yanında adayların cevap aradıkları bazı sorular ise şunlardır:
•    Hangi Uçuş Okulu benim için daha iyidir?
•    Toplam eğitim maliyeti nedir?
•    Eğitimin süresi yaklaşık nedir?
•    Eğitim sonunda hangi sertifikalar verilir?
•    Eğitim sonunda iyi bir iş bulabilmek için yapılması gerekenler nelerdir?

Tüm bu soruların cevapları sıralandığında tecrübeler ile de sabittir ki Amerika Birleşik Devletlerinde özellikle Florida eyaletindeki uçuş okulları öne çıkmaktadır. Eğitmen ve uçak sayısındaki yeterlilik, yaklaşık tüm yıl boyu güneşli hava, ucuz yakıt maliyeti, binlerce saatlik uçuş tecrübeli öğretmenler, onlarca hava alanına eğitim boyunca iniş kalkış yapabilme imkânı ve eğitim boyunca İngilizce kullanımı Florida’yı dünyanın uçuş eğitim merkezi yapan etmenlerdir.Ekoaviation Havacılık Danışmanlık Kuruluşu ve LEO Yurtdışı Eğitim İşbirliği

ABD havacılığın beşiği ülkelerden biridir ve yüz yılı aşkın bir süredir dünyadaki havacılığın liderlik rolünü üstlenmiş durumdadır. Dünyanın en prestijli ve profesyonel uçuş okullarının çoğu, yıl boyu güneşin parladığı ve hava koşullarının uçuş eğitimini olumlu yönde etkileyerek optimize ettiği Florida eyaletinde konuşludur. Hava koşullarının mükemmele yakınlığı eğitimlerin planlanmasında elastikiyet sağlayarak daha hızlı bir eğitim verilmesine yardımcı olmaktadır. Hızlı eğitim veren ve bu eğitim süresince kurallardan ödün vermeyen okul anlaşmalarımız ile, öğrencilerimizi en uygun okula ve programa yerleştirmekteyiz.
 

Ekoaviation Havacılık Danışmanlık Kurumu ve LEO Yurtdışı Eğitim işbirliği anlaşması ile adaylara, yurtdışında eğitimleri boyunca danışmanlık hizmeti sağlayarak kısa zaman zarfında en uygun ücretler ile hedeflerine ulaşma imkanı sağlıyoruz. Havacılık eğitimi geniş bir bilgi ve tecrübe isteyen en zor işlerden biridir. Ekoaviation ve LEO Yurtdışı Eğitim bünyesindeki tecrübeli personel, adayların eğitimlerinin seçim aşamasından bitimine kadar adaylara yakın destek sağlamak için hazırdır. Türkiye tarafında LEO Yurtdışı Eğitim, kayıt işlemlerinizi hızla tamamlayarak, vize sürecinizi takip etmekte ve ödemeleriniz konusunda en doğru şekilde sizi bilgilendirerek sürpriz harcamaların önüne geçmektedir.  Ekoaviation olarak Amerika’da eğitime başlayan öğrencilere, yerinde hizmet anlayışı ile yakinen yardımcı olmaktayız. Adayların pilot ola hedeflerine giden yolda, eğitim süresince çıkabilecek problemler karşısında öğrenci adayına Türkiye’de ve ABD’de legal olarak hakların kavuşturulması safhasında yardımcı olmaktadır.     

Back to top