Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

trenfrdeitknruİngiltere ülkemize yakınlığı ve yüksek kalitede eğitim seçenekleri sunması açısından yurtdışında master yapmak isteyen öğrencilerin ilk tercihleri arasında yer almaktadır. Çok kültürlü bir yapıya sahip olan İngiltere’de çok sayıda üniversite neredeyse tamamı YÖK denkliği bulunan master programı bulunmaktadır.

İngiltere'de yüksek lisans çoğu bölümde tam zamanlı olarak 1 yıl, yarı zamanlı olarak 2 yıl sürer. 9 ay uygulama+3 ay tez bölümünden oluşur. 10-20 bin kelime uzunluğundaki tezinizi derslerin bittiği yaz, ya da daha sonraki bir tarihte teslim etmeniz beklenir. Yüksek lisans derecesi, sınavlar ve yüksek lisans tezi değerlendirildikten sonra alınır.

Master programları genelde sınıflarda bulunan az sayıda öğrencinin derse aktif katılımlarının beklendiği bir sistemle eğitim verirler. İngiliz eğitim sisteminde ve özellikle yüksek lisans seviyesinde grup halinde çalışmak, projeler hazırlamak ve sunum yaparak bilgilerinizi diğer öğrencilerle paylaşmak oldukça önemlidir.

İngiltere’de master programlarına erken başvuru yapmak doğru zamanlamayı ayarlayabilmek açısından oldukça önemlidir. İngiltere’de master programlarına katılmak isteyen öğrencilerin son sınıfa başlarken eğitim planlarını ve hedeflerini belirlemeleri istedikleri en uygun üniversiteye girebilmeleri açısından büyük önem taşımaktadır. İngiltere’de iyi bir üniversitede master yapmak isteyen öğrencilerimiz üçüncü sınıfta LEO Yurtdışı Eğitim ile iletişime geçmeli ve eğitim takvimi belirlenmelidir.

İngiltere’de Pre-Master ve Pre-Sessional Kurslar

İngiltere’de master yapmak isteyenler yeterli derecede İngilizce bildiklerinin IELTS, TOEFL vb sınavlarla belgelemelidirler. İngilizcenin anavatanı olan bir ülkede eğitim almak hem dile kolay adapte olma hem de kaynak bulma anlamında öğrencileri motive etmekte hem de başarıya götürmektedir.

İngiltere’de master yapmak isteyen ve yeterli İngilizce bilgisine ve akademik yeterliliğe sahip olmayan öğrenciler genellikle İngiltere’de Pre-master programlarına katılmaktadırlar. Pre-Master programları bir veya iki dönem süren öğrencilere master eğitimleri için gerekli çalışma yetenekleri, ödev hazırlama beceriler gibi yetenekleri İngilizce eğitimi ile birleştiren bir programdır. Program özellikle akademik olarak not ortalaması düşük ve İngilizcesi yeterli olmayan öğrenciler için İngiltere’de master programına kabul edilme imkanı sağlar. Pre master programları İngiltere’de üniversiteler ile anlaşması olan ileri eğitim kurumlarında verilmektedir.

İngiltere’de Pre sessional kursları ise master başvurusu için yeterli olan İngilizce seviyesine ulaşamamış öğrenciler için 4 ile 8 hafta arasına yaz döneminde üniversitelerde verilen programlardır. Pre sessional programına katılabilmek için başvurduğunuz üniversiteden şartlı kabul belgenizin olması gerekmektedir. Şartlı kabul belgesinde belirtilen IELTS sınav sonucunu göre her 0,5 band için en az 4 haftalık bir Pre sessional kurs almanız gerekecektir. Pre sessional kurslar genellikle Temmuz ve Eylül arası verilmektedir.

Yüksek Lisans Dereceleri 
İngiltere'de 3 çeşit yüksek lisans programı bulunmaktadır.

 1. Lisansüstü Sertifikası/Diploması ( Pg Cert, Pg Dip )
  Dersli lisansüstü programlarıdır ve araştırma tezi içermez. Özellikle lisans alanın dışında farklı bir disiplinde yüksek lisans yapmak isteyen öğrencilere uygun programlardır. Sertifika programlarının süresi 3-6 arasında değişirken, diploma programları genellikle 9 ay sürmektedir. Bazı diploma sonrasında öğrenci gerekli başarıyı sağlarsa yüksek lisans programına geçiş imkânı sağlanabilir.

 2. Dersli Yüksek lisans programları (MA, MSc, MBA, MEng, LLM, etc.)
  Genellikle 1 senelik programlardır. İlk 9 ay zorunlu ve seçmeli dersler ve bu derslerin sınav, proje ve ödevleri ile geçer. Son 3 ayda ise araştırma tezi veya projesi tamamlanır. Sınavlar ve yüksek lisans tezi sonrası diploma alınır. Dersli yüksek lisanslar arasında aşağıdaki belirtilen akademik unvanlı programlar mevcuttur;
  MA – Master of Arts ( İşletme, Siyasi Bilimler, Uluslararası İlişkiler, Medya, Sosyoloji gibi birçok farklı disiplinden programlar MA unvanında verilebilir.
  MSc – Master of Science ( Yine pek çok farklı alanda yüksek lisans programlarında kullanılan bir unvandır, fen bilimleri, mühendislik, işletme gibi alanlarda kullanımı yaygındır.)
  MBA – Master of Business Administration (İşletme yüksek lisansı)
  Executive MBA (Üst Düzey Yöneticiler için İşletme Yüksek Lisansı)
  LLM – Master of Law (Hukuk Yüksek Lisansı)
  MArch – Master of Architecture (Mimarlık Yüksek Lisansı)
  MPA- Master in Public Administration (Kamu Yönetimi Yüksek Lisansı)
  MEd – Master of Education (Eğitim Yüksek Lisansı)
  MEng - Master of Engineering (Mühendislik Yüksek Lisansı)
  MFA – Master of Fine Art (Güzel Sanatlar Yüksek Lisansı)
  MLitt – Master of Letters (Edebiyat ve Yazım Yüksek Lisansı)
  MMus – Master of Music (Müzik Yüksek Lisansı)
  MPharm – Master of Pharmacy (Eczacılık Yüksek Lisansı)
  MTh – Master of Theology (İlahiyat Yüksek Lisansı)
  MMed- Master of Medicine (Tıp Yüksek Lisansı)
  MS - Master of Surgery (Cerrahi Tıp Yüksek Lisansı) 
  MClinDent - Master of Clinical Dentistry (Diş Hekimliği Yüksek Lisansı) 

 3. Araştırmalı Yüksek lisans Programları
  Bu derecede mevcut programlar aşağıdakilerdir;

MRes – Master of Research (Araştırma Yüksek Lisansı)
Bu 1 yıllık program süresince ders katılımdan ziyade araştırma ve araştırma tezi ön plandadır ve mezuniyet notunuzu araştırma tezinizin başarısına göre verilir.

MPhil – Master of Philosophy  (Doktora öncesi araştırma programı)
Bu yüksek lisans derecesinin Türkiye’de akademik olarak bir karşılığı yoktur ve genellikle 2 yıl sürer. Bu programlar özellikle doktoraya geçiş için kullanılabilir. Öğrenci Mphil sonrasında doktoraya devam ederse program sırasında yaptığı çalışmalarla doktora programı kısmen tamamlanmış olur.

Master Başvurusu Yapmak için Gerekli Belgeler:

 • Diploma (ilk başvuru için henüz okuyan örgencilere gerekli değildir)
 • Üniversitedeki notlarınızın dökümü (transkript)
 • İngilizce yeterlilik sınavı sonucu genelde IELTS veya TOEFL sınav sonucu istenmekle beraber, bazı kurumlar CPE ve CAE sınavını da kabul etmektedirler. Üniversiteler IELTS'den minimum 6.5 veya TOEFL'dan minimum 233 istemektedirler bazı okullarda IELTS 6 veya TOEFL'dan minimum 213 isteyebilmektedir
 • Akademik referans (2 tane veya en az 1 akademik ve 1 iş referansı)
 • Niyet Mektubu
 • CV
 • Gerekiyorsa Portfolyo (Sanat ve dizayn bölümleri için)
 • MBA için üniversitelerin çoğu 2 ya da 3 yıl belli bir iş tecrübesi isteyebilmekle birlikte iş tecrübesi olmadan alan üniversiteler mevcuttur.

Başvurular kurumlarca bireysel olarak değerlendirilir ve her kurumun belirlediği bir son başvuru tarihi vardır. Bu tarihler kurumların web adreslerinde belirtilir, fakat genelde yüksek lisans programına başlamayı düşündüğünüz tarihten bir yıl önce başvurular başlar. Başvurunuz kuruma ulaştıktan sonra genellikle dört hafta içinde cevap gönderilir. Başvurduğunuz programa kabulünüz iki teklif çerçevesinde gerçekleşebilir:

Şartsız kabul: Öğrencilerin akademik ve İngilizce yeterliliği incelendikten sonra, başvuru koşullarını karşıladıkları takdirde şartsız kabule hak kazanırlar.

Şartlı kabul: Öğrencilerin akademik ve İngilizce yeterliliği saptanamadığı durumlarda (halen eğitimini sürdürüyor olmak, İngilizce yeterlilik sınavı sonucunu henüz almamış olmak vb.) şartlı kabul verilir.

MALİYETLER

İngiltere’de yüksek lisans ücretleri, üniversite ve bölümlere göre farklılık göstermektedir.

Sanat ve Sosyal Bilimler £9,500 – £14,000 
Fen ve Teknik Bilimler £10,000 – £15,500 
Tıp, Diş Hekimliği, Veterinerlik £14,000 - £20,500 
MBA £9,550 – £20,000
Yukarıdaki maliyetlere alternatif olarak yıllık eğitim ücretleri £5000 den başlayan ve özel okul ve kolejlerde verilen yüksek lisans programları da bulunmaktadır.


İNGİLTERE ÜNİVERSİTELERİ

Anglia Ruskin University                            

Aston University

Birmingham University

Bournemouth University

Brunel University

Buckinghamshire University

Canterbury University

Cardiff University

City University

City University of London

Edinburgh Napier University

Glasgow University

Goldsmiths (University of London)

Hertfordshire University

KCL (University of London)

Keele University

Kingston University

Lancester University

Leeds Metropolitan University

Liverpool John Moores University

London Metropolitan University

London South Bank University

Loughborough University

Manchester Metropolitan University

Middlesex University

Middlesex University London

Newcastle University

Nottingham Trent University

Oxford Brookes University

Plymouth University

Queen Mary (University of London)

Queen’s University Belfast

Regent’s University

Richmond University

Royal Agricultural University

Royal Halloway (University of London)

Roehampton University

Southampton Solent University

Staffordshire University

Teesside University

The University of Winchester

The University of York

Trinity St. David

University College London Institute of Education

University of Aberdeen

University of Bath

University of Bedfordshire

University of Brighton

University of Bristol

University of Buckingham

University of Chester

University of Chichester

University of Derby

University of East Anglia

University of East London

University of Essex

University of Exeter

University of Glasgow

University of Greenwich

University of Hertfordshire

University of Hull

University of Kent

University of Leicester

University of Lincoln

University of Liverpool

University of Liverpool (London Campus)

University of Manchester

University of Northampton

University of Nottingham

University of Plymouth

University of Portsmouth

University of Reading

University of Salford

University of South Wales

University of South Wales (London Campus)

University of Southampton

University of Suffolk

University of sunderland

University of Surrey

University of ussex

University of the Arts London

University of the West of England

University of West London

University of Westminster

University of Winchester

University of Worcester

Warwick University

Wolverhampton University

 

Back to top